O firmie

Ze względu na aptekarskie korzenie doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów, a naszym priorytetem jest ich satysfakcja z wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy sprawdzonym i bezpiecznym partnerem, który na bieżąco reaguje na dynamiczne zmiany na rynku farmaceutycznym oraz potrzeby właścicieli aptek. Relacje biznesowe budujemy w oparciu o przejrzyste zasady.

Wspieramy niezależne apteki, nie posiadamy własnych aptek,
nie konkurujemy z naszymi klientami.

Hurtownia Multi powstała z inicjatywy aptekarzy w 1998 r., jednak historia jej działalności sięga roku 1990. W Choceniu, na bazie niewielkiej apteki, powstała hurtownia leków. W 1998 r. jej założyciel zaprosił do współpracy ponad 30 aptekarzy i w ten sposób powstała spółka aptekarska Multi. W 2004 r. siedziba spółki została przeniesiona do Nowej Wsi k. Włocławka, do nowoczesnego obiektu o dużej powierzchni magazynowej. Rok później firma wraz z pięcioma innymi spółkami aptekarskimi utworzyła grupę, na czele której stanęła giełdowa spółka Torfarm, następnie NEUCA.

Multi należy do Grupy NEUCA, która prowadzi działalność na styku wielu obszarów rynku ochrony zdrowia, co daje wyjątkowe możliwości rozwoju firmie i jej pracownikom.

Jesteśmy liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków, która jest naszą najważniejszą działalnością. Równolegle Grupa NEUCA rozwija synergiczne biznesy Mamy pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.

Grupa NEUCA jako jedyna aktywnie wspiera niezależnych aptekarzy, którzy są jej strategicznym partnerem.